วิธีการเข้า Exchange e-mail ผ่านหน้า web browser (กรณียังไม่ได้ Migrate E-mail ขึ้น O365)

วิธีการเข้า Exchange e-mail ผ่านหน้า web browser (กรณียังไม่ได้ Migrate E-mail ขึ้น O365)

 


 

1. เปิด Internet Explorer หรือ Chrome  จากนั้นพิมพ์ URL https://exchange.rmagroup.net in address bar แล้วกด Enter.

2. กรอก usename and password ของพนักงานตามตัวอย่างด้านล่างนี้ -:

     username  :  rma_hq\ Username  (Username คือ ชื่อ E-mail ที่ไม่มี @ ด้านหลัง เช่น rma_hq\Weerin.s)

     password   :  Password (รหัสผ่านปัจจุบันของพนักงาน)

 

 

3. หลังจากนั้น คลิ๊ก  "sign in" หรือ "ลงชื่อเข้าใช้"  ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้สมบูรณ์

Noted : หากเข้าระบบแล้วมีให้เลือก Time Zone เป็น +7 Bangkok แล้วกด ตกลง ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้สมบูรณ์