การตั้งค่า Microsoft Authenticator เพื่อเปิดใช้งาน 2FA โดยใช้การยืนยันตัวตนผ่านแอปมือถือ

เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน Multi-Factor Authentication (MFA)

เป็นวิธีการในการยืนยันตัวตน โดยใช้การยืนยันตัวตนหลายอย่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะนิยมใช้ วิธีการในการยืนยันตัวตนดังนี้
     1. ข้อมูลที่คุณรู้ (Something you know) เช่น รหัสผ่าน
    2. ข้อมูลที่คุณมี (Something you have) เช่น บัตร หรือ รหัสที่ได้จากโปรแกรมยืนยันตัวตน (Microsoft Authenticator) บน เครื่องโทรศัพท์
     3. ข้อมูลที่คุณเป็น (Something you are) เช่น ลายนิ้วมือ หรือ หน้าของผู้ใช้งาน เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น จึงควรมีวิธีการยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 รูปแบบ เช่น รหัสผ่าน และจากโปรแกรมยืนยันตัวตน (Microsoft Authenticator) เป็นอย่างน้อย

ขั้นตอนการตั้งค่า Microsoft Authenticator

1. ทำการ Download  App Microsoft Authenticator บน smartphone

2. เข้าเว็บไซต์ https://office.com แล้วเลือก Sign in

Step 1: ลงชื่อเข้าใช้งานตัวอย่างเช่น : itm.helpdesk@rmagroup.net จากนั้นกด Next

Step 2: ขั้นตอนการเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

1. เลือก Receive notifications for verification

2. click Set up

Step 3: ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้า Microsoft Authenticator App

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Authenticator

2. click มุมบนขวาเลือก Add account

3. เลือก Work or School account

4. จะขึ้นAllow Authenticator to take picture and record video ให้เลือก Allow

5. ใช้โทรศัพท์สแกนQR code codeที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

**หากไม่สามารถใช้งานQR code codeได้ คุณจะต้องใส่รหัส 9 หลักและ URLด้วยตนเอง

Step 3: ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้า Microsoft Authenticator App (ต่อ)

เมื่อใน App ปรากฎตัวเลขแล้วให้กลับไปที่website จะขึ้นว่า Mobile app has been configured for notification and verification codes

Step 4: Finish!!